Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
KMT WIMiM ZUT

dr hab. inż. Piotr Pawełko

profesor ZUT

Kierownik Katedry Mechatroniki

gabinet: WIMiM WM 141

e-mail: piotr.pawelko@zut.edu.pl

www: https://piopawelko.zut.edu.pl

telefon: 91 449 43 82

fotografia
 • projektowanie mechatroniczne
 • podstawy hydrauliki siłowej
 • napędy hydrauliczne i pneumatyczne
 • sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne
 • projektowanie wyrobów zgodnie z wymaganiami europejskimi
 • bezpieczeństwo w systemach sterowania maszyn
 • systemy oceny zgodności

Pomoce dydaktyczne, w okresie prowadzenia zajęć w sposób zdalny, udostępniane są na bieżąco studentom, z użyciem platformy TEAMS oraz na stronie https://piopawelko.zut.edu.pl.

prof. dr hab.inż. Mirosław Pajor

profesor

Dziekan WIMiM

gabinet: WIMiM WM 141

e-mail: miroslaw.pajor@zut.edu.pl

telefon: 91 449 48 81

fotografia

  prof. dr hab. inż. Stefan Berczyński, dr h. c.

  profesor

  gabinet: WIMiM WM 223

  e-mail: stefan.berczynski@zut.edu.pl

  www: http://stefanberczynski.azurewebsites.net

  telefon: 91 449 42 61

  fotografia

   prof. dr hab. inż. Krzysztof Marchelek, dr h. c.

   profesor

   gabinet: WIMiM WM 224

   e-mail: krzysztof.marchelek@zut.edu.pl

   telefon: 91 449 49 50

   fotografia
   • dynamika układów mechanicznych
   • dynamika maszyn energetycznych
   • seminaria dyplomowe

   Pomoce dydaktyczne, w okresie prowadzenia zajęć, udostępniane są na bieżąco studentom.

   dr hab. inż. Daniel Jastrzębski

   profesor ZUT

   gabinet: WIMiM WM 142

   e-mail: daniel.jastrzebski@zut.edu.pl

   telefon: 91 449 41 06

   fotografia
   • analiza i optymalizacja konstrukcji w projektowaniu maszyn
   • analiza i optymalizacja konstrukcji urządzeń mechatronicznych
   • maszynoznawstwo
   • podstawy projektowania inżynierskiego
   • komputerowo wspomagane projektowanie
   • podstawy projektowania inżynierskiego
   • grafika inżynierska (komputerowa)
   • komputerowe projektowanie konstrukcji mechanicznych
   • budowa i badania prototypów urządzeń mechatronicznych
   • techniki komputerowe w inżynierii produkcji
   • modelowanie w projektowaniu wyrobów
   • współczesne technologie i materiały w projektowaniu urządzeń mechatronicznych

   Pomoce dydaktyczne, w okresie prowadzenia zajęć w sposób zdalny, udostępniane są na bieżąco studentom, z użyciem platformy TEAMS.

   dr inż. Marcin Hoffmann

   adiunkt

   gabinet: WIMiM WM 238

   e-mail: marcin.hoffmann@zut.edu.pl

   telefon: 91 449 40 70

   fotografia
   • eksploatacja maszyn i urządzeń
   • podstawy eksploatacji maszyn
   • techniki symulacji w budowie maszyn
   • techniki symulacji układów mechatronicznych
   • statystyka
   • tłumienie drgań i hałasu
   • mechatronika

   Pomoce dydaktyczne, w okresie prowadzenia zajęć w sposób zdalny, udostępniane są na bieżąco studentom, z użyciem platformy TEAMS.

   dr inż. Michał Dolata

   adiunkt

   gabinet: WIMiM WM 140

   e-mail: michal.dolata@zut.edu.pl

   www: https://mdolata.zut.edu.pl

   telefon: 91 449 43 70

   fotografia
   • modelowanie w projektowaniu maszyn i procesów
   • podstawy projektowania inżynierskiego
   • maszyny technologiczne
   • komputerowo wspomagane projektowanie
   • komputerowe projektowanie konstrukcji mechanicznych
   • podstawy projektowania inżynierskiego
   • rysunek techniczny
   • grafika inżynierska (komputerowa)
   • analiza i optymalizacja konstrukcji w projektowaniu maszyn
   • analizy konstrukcji w projektowaniu maszyn
   • komputerowo wspomagane projektowanie

   Pomoce dydaktyczne, w okresie prowadzenia zajęć w sposób zdalny, udostępniane są na bieżąco studentom, z użyciem platformy TEAMS. Znajdują się one również na stronie internetowej.

   dr inż. Paweł Dunaj

   adiunkt

   gabinet: WIMiM WM 138

   e-mail: pawel.dunaj@zut.edu.pl

   www: https://pdunaj.zut.edu.pl

   telefon: 91 449 45 24

   fotografia
   • modelowanie w projektowaniu maszyn i procesów
   • metody optymalizacji
   • dynamika układów mechatronicznych
   • dynamika układów mechanicznych
   • dynamika maszyn energetycznych

   Pomoce dydaktyczne, w okresie prowadzenia zajęć w sposób zdalny, udostępniane są na bieżąco studentom, z użyciem platformy TEAMS.

   dr inż. Marek Grudziński

   adiunkt

   gabinet: Hala Technologiczna 28/36

   e-mail: marek.grudzinski@zut.edu.pl

   fotografia

    dr inż. Marcin Jasiewicz

    adiunkt

    gabinet: WIMiM WM 319

    e-mail: marcin.jasiewicz@zut.edu.pl

    www: https://mjasiewicz.zut.edu.pl

    telefon: 91 449 43 38

    fotografia
    • programowanie maszyn technologicznych
    • programowanie obrabiarek CNC i robotów
    • statystyka matematyczna
    • obróbka ubytkowa części maszyn
    • techniki wytwarzania
    • podstawy technologii maszyn
    • maszyny technologiczne

    Pomoce dydaktyczne, w okresie prowadzenia zajęć w sposób zdalny, udostępniane są na bieżąco studentom, z użyciem platformy TEAMS

    dr Sławomir Marczyński

    adiunkt

    gabinet: WIMiM WM 106

    e-mail: slawomir.marczynski@zut.edu.pl

    fotografia
    • informatyka
    • bazy danych
    • podstawy informatyki
    • informatyczne techniki obliczeniowe
    • informatyczne narzędzia matematyki
    • internetowe technologie informatyczne
    • techniki obliczeniowe
    • programowanie obiektowe

    Pomoce dydaktyczne, w okresie prowadzenia zajęć w sposób zdalny, udostępniane są na bieżąco studentom, z użyciem platformy TEAMS oraz za pomocą platform GitHub i Moodle.

    mgr Łukasz Marchewka

    doktorant

    gabinet: WIMiM Hala Technologiczna 36

    e-mail: lukasz.marchewka@zut.edu.pl

    fotografia

     mgr inż. Karol Miądlicki

     asystent

     gabinet: WIMiM WM 319

     e-mail: karol.miadlicki@zut.edu.pl

     telefon: 91 449 43 38

     fotografia
     • programowanie sterowników PLC
     • programowanie układów sterowania
     • programowanie i integracja robotów przemysłowych I
     • automatyzacja procesów produkcyjnych
     • podstawy automatyzacji
     • podstawy automatyki,
     • obrabiarki CNC
     • systemy sterowania i sterowniki PLC
     • informatyka

     Pomoce dydaktyczne, w okresie prowadzenia zajęć w sposób zdalny, udostępniane są na bieżąco studentom, z użyciem platformy TEAMS.

     mgr inż. Beata Niesterowicz

     asystent

     gabinet: WIMiM WM 240

     e-mail: beata.niesterowicz@zut.edu.pl

     telefon: 91 449 40 70

     fotografia
     • analiza i optymalizacja konstrukcji w projektowaniu maszyn
     • maszynoznawstwo
     • podstawy projektowania inżynierskiego
     • komputerowo wspomagane projektowanie
     • podstawy projektowania inżynierskiego
     • grafika inżynierska (komputerowa)
     • budowa i badania prototypów urządzeń mechatronicznych
     • techniki komputerowe w inżynierii produkcji

     mgr inż. Bartłomiej Szymczak

     asystent

     gabinet: WIMiM WM 238a

     e-mail: bartlomiej.szymczak@zut.edu.pl

     www: https://www.zut.edu.pl

     fotografia
     • napędy hydrauliczne i pneumatyczne
     • sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne
     • podstawy hydrauliki siłowej
     • projektowanie mechatroniczne
     • modelowanie w projektowaniu maszyn i procesów
     • podstawy informatyki i algorytmizacji
     • informatyczne techniki obliczeniowe
     • grafika inżynierska (komputerowa)

     Pomoce dydaktyczne, w okresie prowadzenia zajęć w sposób zdalny, udostępniane są na bieżąco studentom, z użyciem platformy TEAMS.

     mgr Tadeusz Ziębakowski

     asystent

     gabinet: WIMiM WM 105

     e-mail: tadeusz.ziebakowski@zut.edu.pl

     www: https://tezet.zut.edu.pl

     telefon: 91 449 41 68

     fotografia
     • informatyka
     • podstawy informatyki i algorytmizacji
     • informatyczne techniki obliczeniowe

     instrukcje do zajęć laboratoryjnych w formie papierowej w salach laboratoryjnych i materiały dydaktyczne udostępniane na bieżąco na serwerze dydaktycznym, w e-dziekanacie i na platformie TEAMS.