Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
KMT WIMiM ZUT

Tematyka prac dyplomowych prowadzonych przez pracowników Katedry Mechatroniki: propozycje nowych zagadnień do realizacji oraz przykładowe tematy prac już zrealizowanych. Informacje te są aby pomóc wybrać przyszłego opiekuna pracy i jako inspiracja dla jej tematu. W szczegółowych sprawach związanych z wyborem tematu, prosimy kontaktować się bezpośrednio z prowadzącymi (eDziekanat-baza tematów),z przewodniczącym Komisji Programowej)dr hab inż. prof ZUT Arkadiusz Parus lub jej sekretarzem (dr inż Marcin Hoffmann).

Dostępny już jest moduł Dyplomy w e-dziekanat.zut.edu.pl, w którym jest ogólna lista tematów prac dyplomowych.

dr hab. inż. Piotr Pawełko prof. ZUT

Zakres tematyki prac dyplomowych

 • Projektowanie urządzeń mechatronicznych.
 • Analizy konstrukcji z zastosowaniem metody elementów skończonych.
 • Modelowanie układów hydraulicznych i pneumatycznych.
 • Optymalizacja topologii konstrukcji mechanicznych.
 • Projektowanie wyrobów zgodnie z wymaganiami europejskimi (CE).
 • Analiza zagrożeń przy projektowaniu wyrobów (CE).
 • Analiza zgodności wyrobów z wymaganiami zasadniczymi.
Realizacja badań 1
fotografia
Realizacja badań 2
fotografia
Realizacja badań 3
fotografia
Realizacja badań 4
fotografia
Realizacja badań 5
fotografia
Realizacja badań 6
fotografia

Przykładowe tematy zrealizowanych prac dyplomowych

 • Analiza optymalizacyjna konstrukcji nośnej wielopiły.
 • Analiza optymalizacyjna konstrukcji nośnej na przykładzie specjalizowanego podestu do maszyny.
 • Analiza stanów pracy hydraulicznego siłownika teleskopowego.
 • Badania symulacyjne hydraulicznego układu napędowego żurawia przeładunkowego.
 • Opracowanie projektu agregatu malarskiego dla farb dwuskładnikowych.
 • Opracowanie projektu samochodowej 4 stopniowej skrzyni biegów przeznaczonej do sportów motorowych.
 • Opracowanie wymagań zasadniczych dla instalacji pneumatycznej wybranej jednostki pływającej.
 • Zastosowanie metody elementów skończonych do optymalizacji wahacza samochodowego.
 • Projekt i analiza systemu podciśnieniowego podajnika taśmowego.
 • Opracowanie projektu pieca przeznaczonego do małej malarni proszkowej.
 • Projekt stanowiska laboratoryjnego do testowania pomp i silników hydraulicznych.
 • Opracowanie projektu toru jezdnego wraz z napędem dla robota typu KUKA.
 • Opracowanie konstrukcji nożowej głowicy ścinkowej rębaka mobilnego.

dr inż. Michał Dolata

Zakres tematyki prac dyplomowych

 • Projektowanie konstrukcji mechanicznych.
 • Analizy konstrukcji mechanicznych z zastosowaniem metody elementów skończonych.
 • Modelowanie i identyfikacja właściwości statycznych obrabiarek.
 • Optymalizacja topologii konstrukcji mechanicznych.
Realizacja badań 1
fotografia
Realizacja badań 2
fotografia

Przykładowe tematy zrealizowanych prac dyplomowych

 • Opracowanie projektu plotera tnącego do elementów kartonowych.
 • Opracowanie koncepcji automatyzacji procesu konfekcjonowania pojemników z pieczarkami.
 • Opracowanie projektu modułu saszetkarki służącego do zgrzewania opakowań.
 • Opracowanie projektu zautomatyzowanej linii montażowej do łożysk tocznych.
 • Opracowanie konstrukcji plotera laserowego.

dr inż. Marcin Hoffmann

Zakres tematyki prac dyplomowych

 • Projektowanie konstrukcji mechanicznych.
 • Projektowanie urządzeń mechatronicznych.
 • Projektowanie procesu technologiczne go druku 3D z zastosowaniem betonu.
Realizacja badań 1
fotografia
Realizacja badań 2
fotografia
Realizacja badań 3
fotografia
Realizacja badań 4
fotografia

Przykładowe tematy zrealizowanych prac dyplomowych

 • Opracowanie i wykonanie układu sterowania dla wytłaczarki tłokowej do nieutwardzonych materiałów budowlanych.
 • Pomiary geometrii zregenerowanych form do kształtowania główki szklanej butelki.
 • Zaprojektowanie i wykonanie urządzenia do testowania. układu elektronicznego przeznaczonego do sterowania aparaturą medyczną
 • Opracowanie G-kodu do sterowania głowicą obrotową drukarki 3D do betonu z podwójną dyszą, której przedni wylot pokrywa się z osią obrotu głowicy.
 • Opracowanie i wykonanie modułu obrotowego z podwójną dyszą do głowicy ślimakowej wytłaczającej świeży beton.
 • Wpływ parametrów dyszy o przekroju prostokątnym na jakość ścian wytworzonych technologią przyrostową z betonu.
 • Analiza strat materiału w technologii wytwarzania przyrostowego z zastosowaniem betonu.
 • Analiza jakości ścian betonowych wytworzonych metodą przyrostową.
 • Analiza jakości pojedynczych ścieżek betonowych wytworzonych metodą przyrostową.
 • Analiza ryzyka budowy budynków mieszkalnych metodą wytwarzania przyrostowego.
 • Opracowanie i analiza urządzenia do montażu elementów prefabrykowanych w strukturze betonowej wykonanej metodą wytwarzania przyrostowego.
 • Analiza jakości elementów małej architektury wytworzonej metodą przyrostową.
 • Opracowanie i analiza modelu symulacyjnego głowicy z pompą ślimakową do wytwarzania przyrostowego.
 • Analiza niezawodności wybranej linii produkcyjnej stosowanej w przemyśle spożywczym.

dr inż. Marcin Jasiewicz

Zakres tematyki prac dyplomowych

 • Analiza drgań i przewidywanie stabilności obróbki skrawaniem
 • Eksperymentalna analiza modalna.
 • Predykcyjne utrzymanie ruchu z zastosowaniem pomiarów drgań.
 • Programowanie obrabiarek CNC.
Realizacja badań 1
fotografia
Realizacja badań 2
fotografia
Realizacja badań 3
fotografia

Przykładowe tematy zrealizowanych prac dyplomowych

 • Optymalizacja parametrów obróbki skrawaniem pod kątem energochłonności.
 • System optymalizacji doboru prędkości obrotowych przy toczeniu podatnych części maszyn.
 • Analiza porównawcza kosztów wytwarzania części z wykorzystaniem. technik ubytkowych i przyrostowych w produkcji seryjnej.
 • Opracowanie technologii wykonania wybranej części ekstrudera. na granulat z zastosowaniem obrabiarki sterowanej numerycznie.
 • Wykrywanie drgań samowzbudnych przy toczeniu na podstawie wielkości elektrycznych rejestrowanych podczas obróbki.

mgr inż. Karol Miądlicki

Zakres tematyki prac dyplomowych

 • Druk 3D.
 • Roboty i pojazdy autonomiczne.
 • Sterowanie procesami i maszynami PLC/CNC.
 • Analiza obrazu 2D i danych z kamer głębi/czujników LIDAR.
 • Skanowanie 3D i analiza chmur punktów.
 • Zastosowania algorytmów sztucznej inteligencji.
 • Robot Operating System - integracja systemów zrobotyzowanych.
 • Interfejsy użytkownika HMI.
 • Interfejsy rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości VR/AR.
Realizacja badań 1
fotografia
Realizacja badań 2
fotografia
Realizacja badań 3
fotografia

Przykładowe tematy zrealizowanych prac dyplomowych

 • Opracowanie głowicy przeznaczonej do drukowania 3D za pomocą robota współpracującego z człowiekiem.
 • Modernizacja układu sterowania frezarki CNC - EMCO.
 • Opracowanie inteligentnego buta pozwalającego na śledzenie ruchu człowieka w pomieszczeniach.
 • Projekt i opracowanie modułu skanowania laserowego do bezzałogowego statku powietrznego (UAV).
 • Opracowanie systemu sterowania obrabiarką CNC za pomocą kontrolera bezprzewodowego.
 • Projekt i opracowanie systemu sterowania semi-autonomicznego wózka czterokołowego umożliwiającego pracę w trybie śledzenia ruchu operatora.