Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
KMT WIMiM ZUT
fotografia

dr hab. inż. Piotr Pawełko

profesor ZUT

Kierownik Katedry Mechatroniki

gabinet: WIMiM WM 141

e-mail: piotr.pawelko@zut.edu.pl

www: https://piopawelko.zut.edu.pl

telefon: 91 449 43 82

ORCID logo https://orcid.org/0000-0001-6716-4091

Działalność badawcza obejmuje modelowanie i identyfikację właściwości statycznych maszyn technologicznych (CAD, MES), projektowanie układów diagnostycznych, modelowanie układów hydraulicznych i pneumatycznych. Ponadto zajmuję się tematyką oceny zgodności wyrobów wprowadzanych na rynek europejski (CE).

Posiadaną wiedzę wykorzystuję zarówno podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych, współpracy z przemysłem oraz jako biegły sądowy.

fotografia

prof. dr hab.inż. Mirosław Pajor

profesor

Dziekan WIMiM

gabinet: WIMiM WM 141

e-mail: miroslaw.pajor@zut.edu.pl

telefon: 91 449 48 81

ORCID logo https://orcid.org/0000-0002-7701-385X
fotografia

prof. dr hab. inż. Stefan Berczyński, dr h. c.

profesor

gabinet: WIMiM WM 223

e-mail: stefan.berczynski@zut.edu.pl

www: http://stefanberczynski.azurewebsites.net

telefon: 91 449 42 61

ORCID logo https://orcid.org/0000-0002-8403-6355

Działalność badawcza obejmuje zagadnienia dynamiki obrabiarek, dynamiki budowli, komputerowe wspomaganie projektowania, optymalizację i identyfikację właściwości dynamicznych maszyn, technologię nagniatania powierzchni.

Autor 2 monografii, 2 skryptów, 205 artykułów i referatów, 75 niepublikowanych prac naukowo-badawczych, promotor 9 rozpraw doktorskich, opiekun naukowy 2 doktorantek.

Członek: Komitetu Budowy Maszyn PAN; Sekcji Dynamiki Układów Komitetu Mechaniki PAN; Sekcji Podstaw Technologii Komitetu Budowy Maszyn PAN; Polskiego Komitetu Teorii Maszyn i Mechanizmów; sekcji C-3 (oceniającej projekty celowe) Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w latach 2002-2005.

fotografia

prof. dr hab. inż. Krzysztof Marchelek, dr h. c.

profesor

gabinet: WIMiM WM 224

e-mail: krzysztof.marchelek@zut.edu.pl

telefon: 91 449 49 50

ORCID logo https://orcid.org/0000-0002-5231-1850
fotografia

dr inż. Marcin Hoffmann

adiunkt

gabinet: WIMiM WM 238

e-mail: marcin.hoffmann@zut.edu.pl

telefon: 91 449 40 70

Działalność badawcza związana jest z rozwojem technologii przyrostowych z zastosowaniem nieutwardzonych materiałów budowlanych (druk 3D betonem).

fotografia

dr inż. Michał Dolata

adiunkt

gabinet: WIMiM WM 140

e-mail: michal.dolata@zut.edu.pl

www: https://mdolata.zut.edu.pl

telefon: 91 449 43 70

Działalność badawcza obejmuje modelowanie i identyfikację właściwości statycznych obrabiarek. W szczególnym kręgu zainteresowań leżą metody numeryczne - symulacje metodą elementów skończonych.

Swoją wiedzę wykorzystuję podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz współpracy z przemysłem.

fotografia

dr inż. Marek Grudziński

adiunkt

gabinet: Hala Technologiczna 28/36

e-mail: marek.grudzinski@zut.edu.pl

ORCID logo https://orcid.org/0000-0002-4135-8733
fotografia

dr inż. Marcin Jasiewicz

adiunkt

gabinet: WIMiM WM 319

e-mail: marcin.jasiewicz@zut.edu.pl

www: https://mjasiewicz.zut.edu.pl

telefon: 91 449 43 38

ORCID logo https://orcid.org/0000-0003-4000-9942

Działalność badawcza związana z obróbką skrawaniem m.in. modelowanie i identyfikacja właściwości dynamicznych obrabiarek w celu przewidywania stabilności obróbki, programowanie obrabiarek CNC. Ponadto w kręgu moich zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z przetwarzaniem sygnałów i analizą danych.

fotografia

dr inż. Agnieszka Terelak-Tymczyna

adiunkt

gabinet: WIMiM WM 230

e-mail: agnieszka.terelak@zut.edu.pl

telefon: 91 449 43 38

ORCID logo https://orcid.org/0000-0002-6625-0067

Działalność dydaktyczna obejmuje zagadnienia z zakresu: zarządzania jakością w tym metod zarządzania i sterowania jakością, technik Lean Management, w tym: mapowanie strumienia wartości (VSM), 5S, Kaizen, SMED, TPM, TWI oraz gospodarki magazynowej i procesów logistycznych.

Działalność badawcza skupia się na trzech obszarach badawczych z zakresu inżynierii produkcji: poprawa efektywności produkcji przez zastosowanie technik Lean Management, systemy zarządzania energią w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w tym poprawa efektywności energetycznej urządzeń, zarządzanie jakością, w szczególności wykorzystanie metod QFD do projektowania wyrobów zgodnych z wymaganiami klienta oraz metody FMEA do analizy wyrobów i procesów. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. Działalność organizacyjna obejmuje kierowanie studiami podyplomowymi „Menedżer i audytor systemu zarządzania jakością” oraz kierowanie dwoma projektami współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 –2020 oraz współfinansowanych przez MNiSW: „Doposażenie Środowiskowego Laboratorium Miernictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie” „Doposażenie Hali Technologicznej w Laboratorium e-Produkcji realizujące koncepcję Przemysłu 4.0”

fotografia

dr inż. Łukasz Mozga

adiunkt

gabinet: WIMiM WM 129

e-mail: lukasz.mozga@zut.edu.pl

ORCID logo https://orcid.org/0000-0001-8015-6395

Działalność badawcza obejmuje : modelowanie układów hydraulicznych i pneumatycznych, projektowanie układów diagnostycznych, modelowanie CAD. Aktualnie działalność badawcza skupia się w zakresie wodoru - modelowanie, projektowanie i sterowanie elektrolizerów/ogniw wodorowych. Ponadto zajmuje się tematyką nowoczesnych technologii w motoryzacji w zakresie eksploatacji i diagnostyki. Posiada liczne uprawnienia w zakresie diagnostyki/eksploatacji pojazdów spalinowych, hybrydowych i elektrycznych. Dyplom mistrzowski w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych. Posiadaną wiedzę wykorzystuje zarówno podczas zajęć dydaktycznych, współpracy z przemysłem oraz jako biegły sądowych.

Działalność dydaktyczna obejmuje m.in.: Techniki Obliczeniowe, Napędy elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne, Sterowanie Hydrauliczne i pneumatyczne, Podstawy programowania / Programowanie embedded (Matlab, Python, C/C++), Budowa i eksploatacja pojazdówPodstawy diagnostyki

fotografia

dr inż. Beata Niesterowicz

adiunkt

gabinet: WIMiM WM 240

e-mail: beata.niesterowicz@zut.edu.pl

telefon: 91 449 40 70

ORCID logo https://orcid.org/0000-0003-1301-3460

Działalność badawcza obejmuje modelowanie i identyfikację właściwości dynamicznych konstrukcji z wykorzystaniem metody elementów skończonych oraz modeli ciągłych.

fotografia

dr inż. Paweł Herbin

adiunkt

gabinet: WIMiM WM 238a

e-mail: pawel.herbin@zut.edu.pl

www: https://www.zut.edu.pl

ORCID logo https://orcid.org/0000-0003-1298-461X

Działalność badawcza obejmuje .....

fotografia

mgr inż. Karol Miądlicki

asystent

gabinet: WIMiM WM 319

e-mail: karol.miadlicki@zut.edu.pl

telefon: 91 449 43 38

ORCID logo https://orcid.org/0000-0001-6456-3724

Karol Miądlicki to pasjonat nowych technologii. Jego prace naukowe dotyczą zaawansowanych autonomicznych rozwiązań dla maszyn, urządzeń i pojazdów nie tylko przemysłowych.

fotografia

mgr Łukasz Marchewka

asystent

gabinet: WIMiM Hala Technologiczna 39

e-mail: lukasz.marchewka@zut.edu.pl

ORCID logo https://orcid.org/0000-0002-5946-5270

Działalność badawcza związana jest z projektowaniem i rozwojem wizyjnych systemów pomiarowych oraz widzenia maszynowego dwu- oraz trójwymiarowego w przemyśle maszynowym oraz w medycynie. Doktorant wykonuje również pomiary w celu zastosowania inżynierii odwrotnej oraz pomiary inspekcyjne części maszyn na skanerze przemysłowym.