Kierownik Katedry Mechatroniki


 Dr hab. inż.  Piotr Pawełko prof. ZUT


obrazek
Tematyka badań naukowych


Katedra Mechatroniki powołana została 14.10.2019 na podstawie rozporządzenia nr 77 Rektora ZUT Działalność Katedry Mechatroniki jest kontynuacją prac dotychczasowego Zakładu Układów Mechatronicznych, będącego w strukturze Instytutu Technologii Mechanicznej, skupionymi wokół nowych trendów i technologii, związanych z ciągłym postępem w dziedzinie budowy maszyn, sensoryki, sterowania i informatyki. Nasi pracownicy specjalizują się zarówno w prowadzeniu prac projektowo - konstrukcyjnych, jak i mają szeroką wiedzę i praktykę w identyfikacji właściwości statycznych i dynamicznych, projektowanych struktur.


Posiadamy bogatą bazę sprzętową i oprogramowaniem, umożliwiającym prowadzenie badań właściwości statycznych, dynamicznych, procesów cieplnych, czy zjawisk szybkozmiennych. Ponadto mamy teoretyczną i praktyczną wiedzę, potwierdzoną wdrożeniami, w projektowaniu i uruchamianiu nowoczesnych maszyn, układów sterowania oraz całkowicie mechatronicznych struktur, z uwzględnieniem całego cyklu ich powstawania - od projektu do wdrożenia