Aktualności - 2018


Dla nauki i gospodarki


Dzięki środkom z RPOWZ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie kupuje nowe urządzenia do swych laboratoriów. Efektem inwestycji w infrastrukturę badawczą będzie wzrost liczby prowadzonych wspólnie z firmami badań i przygotowywanych publikacji naukowych. Co istotne, wyniki prac B+R w formie nowych technologii trafiają do przemysłu.
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (WIMiM ZUT) realizuje aktualnie dwa projekty dotyczące infrastruktury badawczej, na które pozyskał dofinansowanie z działania 1.3 Rozwój publicznej infrastruktury badawczej RPOWZ. Nowe urządzenia i oprogramowanie pojawią się w Laboratorium Badań Maszyn i Urządzeń Mechanicznych, Laboratorium Wytrzymałości Materiałów oraz w Zakładzie Spawalnictwa. Dzięki nim znacząco poszerzy się zakres oferowanych przez uczelnię usług badawczych i rozwojowych. Wydział współpracuje w zakresie projektów B+R z przedsiębiorstwami przemysłu stoczniowego, przeładunkowego, drzewnego, maszynowego, offshore, energetyki wiatrowej. Naukowcy wykonują ponadto ekspertyzy związane z diagnostyką oraz rozwiązywaniem problemów eksploatacyjnych różnorodnych maszyn, urządzeń technologicznych oraz struktur budowlanych.
 Więcej szczegółów na stronie: 03-2018.biuletynrpo.wzp.pl/2018/12/18/dla-nauki-i-gospodarki/

obrazek

Reprezentacja ZUT i ITM na biegu NCDC Business Race


W Niedziele 09.06.2018 w ramach biegu sztafet firmowych NCDC Business Race wystartował zespół ZUT w którym biegło trzech pracowników ITM. Sztafeta w składzie Beata Niesterowicz, Michał Dolata, Karol Miądlicki i Piotr Miądlicki zajęła 93 miejsce z czasem 1:24:33 (startowało 210 sztafet mieszanych). Oficjalne wyniki znaleźć można znaleźć na stronie organizatora.


 obrazek