Aktualności - 2017

Międzynarodowa konferencja naukowa MANUFACTURING 2017obrazekCelem  konferencji było zaprezentowanie najważniejszych osiągnięć naukowych oraz wdrożeń w obszarze projektowania, wytarzania oraz eksploatacji  maszyn i urządzeń. Głównym motywem przewodnim konferencji był przemysł 4.0 określany mianem czwartej rewolucji przemysłowej. W konferencji tej uczestniczyło liczne grono naukowców Instytutu Technologii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Artykuł naszych pracowników, dr hab. inż. Andrzeja Jardzioch, prof. ZUT oraz mgr inż. Bartosza Skobieja pt.: „Job Scheduling Problem in a Flow Shop System with Simulated Hardening Algorithm” został uznany za jeden z najlepszych artykułów konferencji.


Artykuł jest dostępny na stronie:


https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-68619-6_10


Jardzioch A., Skobiej B., Job Scheduling Problem in a Flow Shop System with Simulated Hardening Algorithm, Advances in Manufacturing, 2018, pp. 101-109.